1-7 -  فعالیتهای در دست اجرا :
 
تکمیل فرم 26 کلاس و برنامه های آموزشی جهت گرفتن مجوز 1-1-برگزاری دوره و ارسال به آموزش ضمن خدمت استان
1-       ارسال لیست گواهی های صادر شده جهت پرسنل در دوره های گذرانده شده
2-       تأیید دوره های برگزار شده
3-       ثبت نام پرسنل متقاضی گذراندن دوره های آموزشی از طریق سایت آموزش ضمن خدمت
4-       ارسال ساعات آموزشی جهت اخذ امتیازات مربوطه
5-       ارسال نظرات و پیشنهادات از طریق سایت
 
 
الف ؛) نیازسنجی آموزشی
1-       نیاز سنجی در سطح خانه بهداشت
2-       نیازسنجی در سطح مرکز بهداشت روستایی
3-       نیازسنجی در سطح شبکه بهداشت و مرکز شهرستان
 
ب ؛) اجرای برنامه آموزشی جهت بهورزان – پزشکان مراکز شهری و روستایی – ماما طرح پزشک خانواده و سایر کاردان ها
 
ج ) ارسال آمار فصلی مربوط به واحد و گزارش عملکرد واحد
د )نظارت بر چگونگی اجرا و برگزاری کلاس های آموزشی ماهانه
هـ ) تشکیل کمیته آموزشی متکی بر شواهد با حضور کارشناسان ستادی و ...
و ) ثبت اسامی و مشخصات منتخب و به امانت دادن کتاب به پرسنل و ارسال آمار ماهیانه آن
ز ) نگهداری فیلم های آموزشی و فیلم آموزشی با کمک روابط عمومی و سمعی بصری مرکز بهداشت استان
ح ) ترجمه متون مربوط به حیطه آموزش سلامت و ارسال به مرکز بهداشت استان
ط ) توانمند سازی بهورزان – کاردان – کارشناس و پزشک در مسائل آموزشی
ی )نظارت بر اجرای برنامه آموزشی در خانه بهداشت و مراکز روستایی
ک ) هماهنگی با واحد ها جهت اجرای برنامه آموزشی
 
2- 8- طرح های در دست اجرا :
 
الف ) انجام طرح متکی بر شواهد به صورت مدون و 10 نیازسنجی و نظر سنجی جدید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ