1- تعيين خط مشي و تنظيم برنامه عملياتي ، مطالعاتي ، تخصصي آزمايشگاهي ، تقسيم وظايف و نظارت بر انجام آن

2- نظارت و يا انجام آزمايشهاي ساده آزمايشگاهي

3- انجام آزمايشهاي مستقيم و فلوتاسيون ، مدفوع ، قارچ كچلي و يا نظارت بر انجام آن

4- انجام اقدامات آزمايشگاهي مربوط به امتحان كامل ادرار و اندازه گيري قند و اوره خون

5- انجام آزمايشهاي آسب شناسي و سيتو لوژي

6- ساير امور محوله

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ