مسوول واحد : خانم فرهادي پور
تلفن : 7220681

فرآيند هاي واحد


 فعالیتهای جاری :
  1-       آموزش نیروهای مشغول بکار در سیستم بهداشتی
2-       نظارت بر مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت
3-       نظارت بر مدارس و پرونده های بهداشتی دانش آموزان
4-       همکاری و هماهنگی با آموزش و پرورش
5-       اجرای طرح شیر و آهن یاری
6-       تهیه و توزیع شناسنامه سلامت
7-         بهورزان آموزش ( جهت تکمیل شناسنامه سلامتو تلقیح واکسن توأم ) به 
8-       نظارت و بازرسی پرونده های بهداشتی مدارس در خانه های بهداشت
9-    برگزاری مراسم هفته بهداشت مدارس در فروردین ماه هر سال
10 – آموزش مهارتهای زندگی ، فرزند پروری ، ایدز ، اعتیاد ، بلوغ در مدارس
11- ارسال آمار فصلی به واحد بهداشت مدارس استان
12- اجرای طرح پدیکلوز
13- نظارت بر معاینه پزشکان جهت معاینه دانش آموزان
14- نظارت بر خوابگاهها و مدارس شبانه روزی
15- اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم
16- آموزش پزشکان خانواده در شهرستان در مورد بهداشت مدارس
  طرح های در دست اجرا :
  1-       اجرای طرح امنیت غذا و تغذیه
2-       تحت پوشش قراردادن دانش آموزان شهری
3-       افزایش غربالگری دانش آموزان
4-       چاپ پمفلت و پوستر بیماریها جهت دانش آموزان
5-       برگزاری مسابقات در زمینه مسائل بهداشتی در طول سال تحصیلی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ