مسول : آقاي رحيمي
تلفن : 7220681

-       توزیع خدمات دارویی به طور رایگان جهت بیماران اعصاب و روان
2-       آموزش انفرادی و چهره به چهره ویژه بیماران و خانواده آنان در مورد بیماری های روانی
3-       بازدید و نظارت مداوم بر کار بهورزان
4-       بازدید موردی از بیماران و انجام مصاحبه روانی و خدمات مشاوره و روان درمانی
5-       انجام خدمات مشاوره و روان درمانی جهت عموم مردم
6-       جلسات آموزشی پرسش و پاسخ در مورد مسائل روانی ویژه رابطین بهداشتی
7-       چاپ و تکثیر جزوات آموزشی ویژه بهورزان و رابطین بهداشتی
8-       توجیه کاردانها در برنامه بهداشت روان
9-       آموزش انفرادی و چهره به چهره ویژه بهورزان و کاردانان .
فعالیتهای در دست اجرا :
  1-       تهیه طرح عملیاتی واحد بهداشت روان
2-       هماهنگی بادانشگاه جهت مجوز ترک اعتیاد در شهرستان
3-       طرح بیماریابی بیماران اعصاب و روان شهرستان
4-       آموزش مهارتهای زندگی ، مهارتهای فرزند پروری جهت پرسنل بهداشتی
5-       آموزش حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا ویژه امدادگران هلال احمر .
6-       آموزش بهداشت روان ویژه عموم مردم و آشنایی مردم با مسائل روانی و شیوه برخورد با مشکلات روانی
7-       تلاش در جهت تشکیل کمیته انجمن حمایت از بیماران صرعی شهرستان
8-       هماهنگی با آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی در مدارس
9-       تشکیل طرح کمیته بهداشت روانی شهرستان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ