مسوول واحد : ابراهيم رسولي
تلفن تماس : 7224013

فرآيند هاي واحد


فعالیتهای جاری :

  1- آموزش بهورزی
2-ستاد هماهنگی
 
 - آموزش :
1- آموزش کارکنان بدو خدمت
2- آموزش کارکنان حین خدمت
3- آموزش بهورزان
4- آموزش پزشکان خانواده و ماما
5- نیاز سنجی آموزشی بهورزان
6- تهیه و توزیع فصلنامه بهورزی
 
- ستاد هماهنگی
  1- جمع آوری فرمهای مرگ و میر و موالید
2- هماهنگی و همکاری با اداره ثبت احوال در ارتباط با مرگ و میر و موالید
3-جمع بندی و تهیه فرمهای آماری مرگ و میر شهرستان
4- ورود اطلاعات مرگ و میر در نرم افزار بخصوص
5- تهیه نسخه پشتیبان و بازخوانی اطلاعات مرگ و میر و ارسال به استان
6- تهیه و جمع آوری ذیج حیاتی سالانه و ورود آن به کامپیوتر
7- تهیه نسخه پشتیبان از ذیج حیاتی و ارسال به استان
8- تهیه گزارش ذیج حیاتی جهت واحد ستادی و ادارات مختلف شهرستان
9- ورود اطلاعات مربوط به Dtarh ( تشکیلات – تجهیزات پرسنلی – نقلیه )
10- به روز کردن اطلاعات مربوط به Dtarh و تهیه نسخه پشتیبان و ارسال به استان
11- درخواست تجهیزات خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی
12- نظارت بر خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی
13-درخواست و پیگیری نیروهای مورد نیاز
14-برنامه ریزی و هماهنگی های لازم درون بخشی و بین بخشی
15-برنامه ریزی نظارت واحدهای ستادی
16- نظارت بر فعالیتها ودرآمدهای مراکز
17-جمع آوری درآمدهای مراکز و ارسال به استان
18-جمع آوری آمارهای تعداد مراجعین و... و ارسال به استان
19-پیگیری و نظارت بر توزیع اقلام مصرفی و غیر مصرفی خانه های بهداشت و مراکز
20- پیگیری و نظارت خرابی و معیوب بودن تجهیزات خانه های بهداشت
21-مکاتبات اداری مربوطه
 
  طرح های در دست اجرا :
  - طرح پزشک خانواده :
1- پیگیری جهت به کارگیری پزشک و ماما
2- بیمه گری تمام جمعیت روستایی
3- دریافت دفترچه از اداره بیمه خدمات درمانی و توزیع آن بین روستائیان
4- همکاری تمام با اداره بیمه خدمات درمانی طبق ضوابط در تهیه آمارهای روزانه
5- نامه نگاری و پیگیریهای لازم جهت دریافت سرانه با اداره بیمه خدمات درمانی و معاونت بهداشتی
6- تعیین فرم قرارداد با پزشکان و ماما و پیگیریهای لازم در این زمینه
7- آموزش و نظارت بر کار پزشک خانواده
8- توزیع و پرداخت حقوق پزشکان و ماماها
9- تهیه لوازم مورد نیاز جهت زیست پزشک
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-3 13:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ