مسوول واحد : خانم جدي
تلفن : 7220681

شرح مختصر وظايف :

1- كد گذاري بيماريها و اعمال جراحي

2- انديكس پرونده بيماران

3-تهيه خلاصه پرونده و همكاري با كادر پزشكي در زمينه سهولت مسائل تحقيقاتي با استفاده از مدارك موجود در پرونده

4- كمك در آموزش دانشجويان مدارك پزشكي در مراكز آموزش درماني

5- ساير امور محولهشاخص هاي عملكرد سال 89
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ