مسوول واحد : غضنفر نوروزي
تلفن : 7224034


1- ارائه پيشنهاد روشهاي صحيح انبارداري به انبار داران

2- اجراي سيستم و روش انبار داري مصوب

3- نظارت كلي بر تمام انبار هاي مجموعه خود

4- تعيين مقدار انواع مختلف كالاهايي كه بايد در انبار نگهداري شوند

5- نگهداري مدارك مربوط به موجوديهاي واقعي كالاها در مجموعه انبار

6- انجام ساير امور محوله

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-26 20:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ