مسوول واحد : خانم رمضاني
تلفن : 7225351

1- تايپ نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويسهاي خطي

2-تايپ بخشنامه  ها

3- دريافت نامه ها و ساير مكاتبات و ثبت خلاصه مشخصات آنها در دفاتر انديكاتور و انديكس

4- تفكيك و توزيع نامه ها

5- انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني كردن نامه ها

6- تهيه گواهي اشتغال به كار جهت پرسنل

7- انجام ساير امور محوله

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-4-22 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ