مسوول واحد : آقاي قاسمي
تلفن : 7220681


1- گرفتن دستور برنامه كار از سرپرست مربوطه

2-بررسي درخواستهاي خريد لوازم يدكي وسايط نقليه

3- بررسي امور مربوط به تعميرات ، تهيه بنزين و شماره گذاري اتومبيلها

4- تعيين كنترل مواد سوختي

5- نظارت مستقيم بر پرداخت هزينه سوخت به رانندگان

6- انجام ساير امور محوله

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ