مسوول واحد : آقاي ولي پور
تلفن : 7224013

1- انعكاس اخبار و رويدادها

2- ارسال جوابيه ، اصلاحيه ، تكذيبيه به روابط عمومي دانشگاه

3- برنامه ريزي ، هماهنگي و اظارت بر انجام بازديد هاي مقامات

4- فراهم كردن اطلاعات لازم براي راهنمايي ارباب رجوع

5- برنامه ريزي هدايت و نظارت بر فضا سازي تبليغاتي در حوزه فعاليت

6- ساير امور محوله
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-19 13:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ