فرم ثبت نام   
فرم درخواست برگزاري دوره هاي آموزشي شغلي
فرم ارزشيابي مدرس1
فرم ارزشيابي مدرس 2 
فرم مشخصات شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي
فرم پرداخت حق التدريس
فرم مشخصات مدرسين آموزش ضمن خدمت- جهت اخذ مجوز برگزاری کارگاه آموزشی به واحد آموزش ضمن خدمت شبکه مراجعه نمایید .
- جهت اخذ گواهینامه مدرسین توسط همکارانی که نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام نموده اند ، به واحد ضمن خدمت مراجعه فرمایند .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-3 15:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ